Μόνωση Ταράτσας Light Roof Στου Γκύζη

Πληροφορίες Έργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Νοέμβριος , 2018

ΣΥΣΤΗΜΑ
Μόνωση Ταράτσας Light Roof

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
100 m²

Φωτογραφίες Έργου

Τελική στρώση θερμομονωτικού υλικού για μόνωση ταράτσας.
Θερμομονωτικό υλικό durosol για μόνωση ταράτσας.
Τελικό αποτέλεσμα θερμομόνωσης ταράτσας με το σύστημα durosol light roof.
Η εταιρεία μας λειτουργεί σύμφωνα με το πλάνο παραγωγής, αλλά και με γνώμονα τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτές ορίζονται από τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας. Όλες οι παραδόσεις μας ισχύουν.