Μόνωση Ταράτσας Light Roof Στου Γκύζη

Πληροφορίες Έργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Νοέμβριος , 2018

ΣΥΣΤΗΜΑ
Μόνωση Ταράτσας Light Roof

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
100 m²

Φωτογραφίες Έργου

Τελική στρώση θερμομονωτικού υλικού για μόνωση ταράτσας.
Θερμομονωτικό υλικό durosol για μόνωση ταράτσας.
Τελικό αποτέλεσμα θερμομόνωσης ταράτσας με το σύστημα durosol light roof.