Μόνωση Ταράτσας Light Roof Στο Καπανδρίτι

Πληροφορίες Έργου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Νοέμβριος , 2018

ΣΥΣΤΗΜΑ
Μόνωση Ταράτσας Light Roof

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
400 m²

Φωτογραφίες Έργου

Μόνωση ταράτσας στο Καπανδρίτι.
Θερμομόνωση ταράτσας με το σύστημα Durosol Light Roof.
Στάδιο εφαρμογής συστήματος θερμομόνωσης ταράτσας.
Η εταιρεία μας λειτουργεί σύμφωνα με το πλάνο παραγωγής, αλλά και με γνώμονα τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτές ορίζονται από τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας. Όλες οι παραδόσεις μας ισχύουν.